Back

MUDr. Ivan Majerčák, je špecialista na vnútorné lekárstvo, kardiológiu a psychoterapiu, prezident Ligy proti obezite, pochádza z Košíc. Viac ako 25 rokov sa venuje liečbe obezity, aktívne bojuje za prevenciu a venuje sa osvete tohto fenoménu, ktorým trpí čím ďalej, tým viac ľudí už aj na Slovensku.

Moja cesta k práci obezitológa bola zaujímavá a keď premýšľam, boli to hlavne 3 veľké podnety, ktoré ma uistili v mojom smerovaní. Medzi najsilnejšie z nich patrilo moje dennodenné stretávanie sa s ľuďmi, ktorí trpeli srdcovo-cievnymi ochoreniami a veľká väčšina z nich zároveň trpela obezitou. Vtedy som pochopil, že nemôžem liečiť choré srdce, ak nepomôžem pacientovi prekovať aj druhé ochorenie, jeho obezitu. Druhý podnet, ktorý ma presvedčil v mojom smerovaní, bol v čase, keď som vyučoval vnútorné lekárstvo a učil som hlavne asistentky výživy. Vtedy som pochopil, že množstvo lekárov nie je vzdelaných v oblasti zdravej životosprávy, a práve preto som sa sám začal vzdelávať v tejto oblasti. Posledný, tretí krok, ktorý ma utvrdil v tom, čomu sa dnes venujem, bol, keď som si ako doktor po revolúcii uvedomil, že sa všetko v krajine znení a s ňou aj medicína. Bol som veľmi zvedavý a chcel som zistiť, ako veľmi sa to zmení. Zobral som si 3 mesiace neplateného voľna a odcestoval pracovať do Fínska, kde som pôsobil na internom oddelení v sekcii kardiológia. V tom čase bol prednostom oddelenia Profesor Kalevi Pyörälä, ktorý robil prevenciu srdcovo-cievnych ochorení a obezity, no zároveň bol aj otcom najväčšieho preventívneho projektu v rámci Európy. Na vlastné oči som videl, ako Fíni ovplyvňujú stravovacie návyky u detí už na základných školách, a to v roku 1990. Výsledkom tohto úspešného projektu bolo dramatické zníženie srdcovo-cievnych ochorení. Všetky tieto 3 životné skúsenosti a stretnutia boli pre mňa inšpiráciou, prečo som sa naplno začal venovať liečbe obezity na Slovensku.

Špecializácia obezitológia na Slovensku, žiaľ, neexistuje, patrí pod diabetologickú spoločnosť a existuje už aj samostatná Slovenská obezitologická spoločnosť. K prevencii obezity značne prispieva nezisková organizácia Liga proti obezite, ktorá robí osvetu nielen v odborných kruhoch, ale vyvíja aktivitu aj smerom ku verejnosti.  Obezita je celoživotné ochorenie, ale dá sa liečiť. Žiaľ, na Slovensku je obezita vnímaná laickou verejnosťou a vysokým percentom odbornej verejnosti  ako kozmetický problém a nie ako choroba. Liečba obezity znamená zmenu životného štýlu tým, že medicína vstupuje do pacientovho stravovania, myslenia a pohybu  a tým postupne mení jeho životný štýl. Z psychologického hľadiska sa jedná o manažment zmeny, ktorý má svoje presne pravidlá. Dôležité pri liečbe obezity je venovať sa všetkým rizikovým faktorom a hlavne spolupracovať nielen s pacientom a jeho najbližšími, ale aj s kolegami fyzioterapeutmi, diabetológmi, gynekológmi, ortopédmi a inými. Každý z nich sa venuje svojmu problému, no nikto z nich nerieši obezitu. Práve preto sme tu my – obezitológovia, ktorí dávame veci do súvisu.

Hlavný problém v liečbe obezity je v tom, že človek, ktorý trpí obezitou, netuší, že je chorý, a myslí si, že mu pomôže jeho suseda alebo kaderníčka namiesto toho, aby navštívil odborníka. Častokrát si ľudia myslia, že ak schudnú, tak sú vyliečení. To je omyl. Schudnúť vie takmer každý. Cieľom liečby obezity je udržať hmotnostný úbytok, ktorý má pacient na konci liečby. Ďalším veľkým problémom v prevencii a liečbe obezity na Slovensku je komunikácia. Hlavne komunikácia medzi lekárom a pacientom. Väčšina lekárov prvého kontaktu nedokáže správne komunikovať s obéznym človekom. Nie sú na to vyškolení. Snažili sme sa organizovať semináre a prednášky pre kolegov, no nebol o to veľký záujem. Uvedomil som si, že možno obezitu tlačíme nasilu, a preto sme sa rozhodli urobiť to naopak. Tí, ktorí o túto problematiku majú záujem, tak si nás vyhľadajú. Osobne zastrešujem metodiku spoločnosti, ktorá funguje už vyše 30 rokov v Čechách a na Slovensku s názvom STOB .

Hlavnou úlohou spoločnosti STOB je byť protipólom všetkých nemedicínskych, nevedeckých a komerčných informácií, ktoré sa na človeka trpiaceho nadváhou valia. Veľa spoločností predáva a tlačí ľuďom množstvo „zázračných“ prípravkov a prístrojov, ktoré sľubujú zníženie hmotnosti a dosiahnutie štíhleho a dokonalého tela. Všetko je to len marketing a reklama. Je to jeden obrovský boj a biznis s doplnkami a prostriedkami na chudnutie, ktoré ľuďom nepomôžu. Tieto spoločnosti hovoria a robia presne to, čo obézny človek chce počuť. Cieľom spoločnosti STOB je školiť lektorov kurzov znižovania nadváhy. Celoslovensky organizujem takéto kurzy práve ja. Človek, ktorý príde na kurz, je vyškolený v metodike vedenia skupinových terapií na liečbu a prevenciu obezity. Spoločnosť dáva jednotnú metodiku, ktorú každý z vyškolených lektorov musí dodržiavať, a tým pádom je certifikovaný a oprávnený organizovať terapie pre laickú verejnosť. Takýto kurz môže absolvovať ktokoľvek, kto má záujem sa venovať tejto problematike. Či už človek, ktorý sám trpí týmto ochorením, alebo ktorýkoľvek medicínsky odborník.

Niektoré aspekty, ktoré zvyšujú riziko obezity, sú všeobecne platné a dokázané. Napríklad dojčenie detí. Je vedecky dokázané, že deti, ktoré neboli dojčené, majú vyššie riziko obezity v dospelosti. Kompetentní by si mali uvedomiť, že prevencia obezity je hlavne v rukách štátu. Ja ako lekár dokážem liečiť obezitu, ale nedokážem zmeniť zákony a legislatívu. Osobne by som začal od zvýšenia množstva pohybových aktivít na školách, zvýšenia množstva bezpečných plôch na sídliskách, ktoré slúžia deťom na šport a aktivity.