Kurzy znižovania nadváhy

Na Slovensku trpí obezitou viac ako 1,5 milióna osôb. Avšak iba malé percento z nich redukuje nadváhu pod odborným dohľadom.

Hlavný problém v liečbe obezity je v tom, že človek, ktorý trpí obezitou, netuší, že je chorý, a myslí si, že mu pomôže jeho suseda alebo kaderníčka namiesto toho, aby navštívil odborníka. Častokrát si ľudia myslia, že ak schudnú, tak sú vyliečení. To je omyl. Schudnúť vie takmer každý. Cieľom liečby obezity je udržať hmotnostný úbytok, ktorý má pacient na konci liečby.

 

MUDr. Ivan Majerčák

Sme zaplavení obrovským množstvom ponúk, zaručených „zázračných metód“ ako schudnúť ihneď a bez námahy. Dôsledkom čoho je jojo efekt a v horšom prípade i nenávratné poškodenie zdravia. K trvalým váhovým úbytkom vedie iba jediná cesta, a to obmedzenie energetického príjmu a zvýšenie energetického výdaja. Tieto kurzy sú vhodné pre ľudí, ktorí chcú sami schudnúť, sú motivovaní redukovať svoju váhu. Redukcia telesnej hmotnosti o 5 až 10% výrazne znižuje úmrtnosť a eliminuje riziká výskytu cukrovky 2. typu, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Kurz znižovania nadváhy /STOB/ je založený na metodike kognitívne – behaviorálnej psychoterapie, ktorá predstavuje jeden zo základných smerov súčasnej psychoterapie. Vychádza z teórií učenia, v ktorých učenie nie je chápané iba ako osvojovanie si vedomostí. Pomocou rôznych techník pomáha odstraňovať nevhodné stravovacie a pohybové návyky. Berie do úvahy fakt, že k zmene správania človeka je nutné zamerať sa na jeho emócie a myšlienky.

Správanie, myslenie a emócie

je možné predvídať a usmerňovať. Je tiež potrebné pracovať s dôsledkami správania. Vďaka dosiahnutým úspechom, čo nie sú len váhové úbytky, ale aj lepší pocit zo seba samého, zvýšenie sebavedomia, zlepšenie kondície, zvýšenie kvality života, sa nové správanie posilňuje a udrží sa dlhodobejšie. Klient sa stáva vlastným terapeutom a v prípade recidívy vie, ako sa postaviť k zvládnutiu svojho problémového správania.

Zmena životného štýlu musí byť príjemná a pomalá, aby úbytky na váhe mohli byť trvalé. Väčšina diét i „zázračných metód“ po vás chce, aby ste sa zmenili ihneď a vo všetkom. Avšak iba pozitívne odmeňované správanie sa upevňuje a je teda vyššia pravdepodobnosť, že dlhšie vydrží. Čo vás posilňuje, keď držíte drastické diéty a trápite sa na tele i na duši? Nič. Naši klienti sú vedení k tomu, aby sa sami naučili zostaviť si svoj jedálniček tak, aby zodpovedal zásadám zdravej výživy a súčasne zodpovedal ich individuálnym potrebám, samozrejme bez hladovania. Naučia sa orientovať v energetických hodnotách potravín a brať pohyb ako prirodzenú súčasť svojho života.

Spoločnosť STOB

združuje lekárov, psychológov, diétne sestry, cvičiteľov a ďalších odborníkov. Kurzy znižovania nadváhy sú úspešnou a neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu k terapii obezity. Cieľom týchto kurzov nie sú len trvalé váhové úbytky, ale hlavne zvýšenie kvality života.

100
%
Zvýšenie populácie obéznych od r.1980
1900000000
Počet obéznych osôb vo svete, ktorý neustále rastie
41000000
Počet obéznych detí v predškolskom veku, WHO 2016
1500000
Počet ľudí na Slovensku s nadváhou a obezitou

STAŇTE SA AJ VY LEKTOROM

Certifikované kurzy a školenia

Chcete sa stať lektorom, mentorom, ktorý pomáha žiť ľudom lepší, plnohodnotnejší a zdravší život? Pridajte sa k nám a staňte sa členom nášho tímu.