Staňte sa lektorom metódy STOB

Certifikát oprávňuje absolventa školenia organizovať individuálnu a skupinovú formu liečby obezity.

Spoločnosť STOB Slovensko, zastúpená MUDr. Majerčákom Ivanom, organizuje už 11 rokov certifikované Školenia znižovania nadváhy pre lektorov založené na princípe kognitívno-behaviorálnej terapie. Program školenia zahŕňa etiológiu, diagnostiku a liečbu obezity ako multidisciplinárneho problému. Zvlášť sa venuje dietoterapii z pohľadu medicíny dôkazov, vzhľadom na množstvo propagovaných „populárnych“ diét. Súčasťou školenia je aj nácvik praktických zručností v komunikácii s obéznym pacientom a ordinácia vhodnej pohybovej aktivity podľa stupňa obezity. Certifikát oprávňuje absolventa školenia organizovať skupinovú formu liečby obezity ale rovnako môže poznatky využívať aj pri individuálnej liečbe.

Výcvik praktickou formou vedie klientov ku zmene a udržaniu nového životného štýlu, ktorý spája pohybovú aktivitu so správnymi stravovacími návykmi. Pomocou rôznych techník pomáha odstraňovať nevhodné stravovacie a pohybové vzorce správania. Berie do úvahy fakt, že zmenu životného štýlu obézneho človeka dosiahneme na začiatku hlavne správnou komunikáciou, motiváciou, stanovením reálnych dosiahnuteľných cieľov liečby, čo má zásadný vplyv na udržanie hmotnostného úbytku ovplyvnením emócií a myšlienok. Ak máte záujem rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti hlavne v oblasti praktickej obezitológie, prihláste sa na školenie lektorov a po jeho absolvovaní to budete práve Vy, kto bude lepšie komunikovať, motivovať a rozumieť problémom obézneho človeka.

Ako sa stať lektorom

Podrobné informácie a zoznam školení na prihlásenie

Aktuálne školenie:

19
mar
Informácia: Pokračujte kliknutím na vybrané školenie
Školenie sa bude konať v Košiciach v Hoteli Akadémia. Začiatok školenia je plánovaný v piatok od 15.30 hod., ukončenie je plánované na nedeľu 17.00 hod. Súčasťou programu je aj praktická ukážka pohybovej aktivity.

Poplatok 150 EUR zahŕňa kompletné metodické a edukačné materiály vrátane brožúr STOB, certifikát platný pre územie SR a pitný režim počas školenia. Každý absolvent školenia má nárok na zľavu pri nákupe edukačných materiálov STOB.
Ubytovanie a stravovanie účastníkov školenia je možné v priestoroch Hotela Akadémia. Ubytovanie a stravovanie si zabezpečuje každý individuálne. V prípade záujmu o stravovanie v mieste školenia (piatok večera, sobota obed a večera) to vieme zabezpečiť vopred, záujem je potrebné nahlásiť.

Ubytovanie a stravovanie účastníkov školenia je možné v priestoroch Hotela Akadémia. Ubytovanie a stravovanie si zabezpečuje každý individuálne. V prípade záujmu o stravovanie v mieste školenia (piatok večera, sobota obed a večera) to vieme zabezpečiť vopred, záujem je potrebné nahlásiť.

Adresa: Garni Hotel Akadémia**, Južná trieda 10, 040 01 Košice, Mobil: 0940141135
Absolventi školenia získavajú certifikát, kompletnú sadu edukačných materiálov, ktoré si môžu naďalej objednávať pre pacientov za zvýhodnených cenových podmienok.

Certifikát oprávňuje absolventa školenia organizovať skupinovú formu liečby obezity ale rovnako môže poznatky využívať aj pri individuálnej liečbe. Ak máte záujem rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti hlavne v oblasti praktickej obezitológie, prihláste sa na školenie lektorov a po jeho absolvovaní to budete práve Vy, kto bude lepšie komunikovať, motivovať a rozumieť problémom obézneho človeka.