POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať za odbornej spolupráce s MUDr. Ivanom Majerčákom
na školenie:

 

STAŇTE SA LEKTOROM METODIKY STOB – ZNIŽOVANIE NADVÁHY NA PRINCÍPE KBT

V rámci grantu Ligy proti obezite n.o. kurzovné zdarma

 

miesto: Hotel Akadémia Košice, Južná trieda 2214, Košice
termín: 9.7.2021 (piatok) – 11.7.2021 (nedeľa)
cena kurzu: 150€  hradené grantom

Za účasť na školení je možné získať 15 kreditov.

 

PROGRAM

Piatok 

  • 15.30 – 16,00  Prezentácia
  • 16.00 – 16.30  MUDr. Ivan Majerčák, Otvorenie, STOB, história a súčasnosť
  • 16.30 – 17,00  PhDr. Miloš Šlepecký, MUDr. Ivan Majerčák: História  a princípy kognitívne-behaviorálnej liečby
  • 17.15 – 18.30  MUDr. Ivan Majerčák, Epidemiológia, etiológia a diagnostika obezity, Manažment zmeny, komunikácia s obéznym pacientom
  • 18.30 – 19.00  Mgr. Erika Györgyová, Rozbor metodiky STOB – 12  lekcií kurzu znižovania nadváhy – 1. časť  Organizačné pokyny pre vedenie kurzov, úvodná lekcia,  práca s jedálničkom, Stanovenie reálnych cieľov                                    

 

Sobota

  • 9.00  –   11.00    MUDr. Ivan Majerčák, Laický a odborný prístup,  komplexný manažment obezity, farmakologická liečba obezity, bariatria
  • 11,30 – 12,30    PaedDr. Mária Vasilíková, Základy racionálnej výživy, redukčná diéta
  • 12.30 –  13.30    Prestávka na OBED
  • 13.30 – 16.00    MUDr. Ivan Majerčák, Rozbor metodiky STOB – 12  lekcií kurzu znižovania nadváhy – 2. časť, Vonkajšie podnety, ktoré nás provokujú k jedeniu, Vnútorné podnety, ktoré nás provokujú k jedeniu,
  • 16,30 – 17,15   STOB právna forma, zmluvné vzťahy
  • 17,30 – 18,00    Mgr. Kristína Horizralová, Pohybová aktivita  u ľudí s nadváhou– teoretická časť
  • 18,00 – 19,30     Mgr. Kristína Horizralová, POHYBOVÁ AKTIVITA – praktická ukážka

   

  Nedeľa

  • 9.00 –   11.00   MUDr. Majerčák Ivan, Rozbor metodiky STOB – 12  lekcií kurzu znižovania nadváhy – 3. časť Motivácia, sebakontrola, sebapozorovanie
  • 11.15 – 12.30  MUDr. Ivan Majerčák, Proteínové diéty, intolerancia potravín
  • 12.30 – 13,30  Prestávka na OBED
  • 13,30 – 15,00  MUDr. Majerčák Ivan, Prevencia obezity, záverečné zhrnutie
  • 15,30 – 17,00   Diagnostika obezity – praktická časť (nepovinné)
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

  Kontakty:

  STOB – MUDr. Ivan Majerčák, Mudroňova 29, 040 01 Košice

  • email:  stob@stob.sk
  • fax.: +421 55 7293933
  • sms/WhatsApp.: 0905 855 666